Realizacje

Hotel Zinar Castle Kraków Przegorzały

Prace nad systemem audio-wideo rozpoczęliśmy…

(więcej…)

Realizacja w muzeum klocków lego w Krakowie - ściana Lego

Kompletny system nagłośnienia strefowego…

(więcej…)

Nowoczesne biuro z elastycznym systemem audiowizualnym…

(więcej…)

Nasza firma pomogła w przemianie wdrażając systemy audiowizualne…

(więcej…)

Zastosowane przez LobosLink systemy konferencyjne rozwiązały problemy…

(więcej…)

Realizacja dla firmy Newag oparta o rozwiązania wideokonferencyjne

(więcej…)

Do projektu dołączyliśmy już na samym początku planowania, co pozwoliło…

(więcej…)

Zmiany sposobów pracy połączone ze zmianami oprogramowania…

(więcej…)

Podstawowym elementem systemu jest zdalne zarządzanie treściami na monitorach…

(więcej…)

Pierwsze wykonane wizje lokalne przeprowadziliśmy już na etapie budowy…

(więcej…)

10/18