Wybierz odpowiednie dla Twojej organizacji oprogramowanie do zarządzania drukiem

Przed każdą firmą niezależnie od jej rozmiaru, stoją wyzwania związane z bezpieczeństwem dokumentów, zarzadzaniem wydatkami na infrastrukturę informatyczną oraz kontrolą budżetu. Oferowane przez nas systemy firmy Canon to skalowalne i bezpieczne rozwiązania, które dostosowuje się do potrzeb danej organizacji i rozwija wraz z nimi. Szeroka oferta obejmuje proste lokalne aplikacje instalowane na urządzeniach, przez niezwykle elastyczne rozwiązania oparte o chmurę aż po zaawansowane systemy bazujące na infrastrukturze IT klienta. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi propozycjami jak również do testów!

UNIVERSAL LOGIN MANAGER

Aplikacja Universal Login Manager to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone dla urządzeń firmy Canon umożliwiające wygodne uwierzytelnianie użytkowników, bezpieczne drukowanie i skanowanie oraz identyfikację i kontrolę kosztów druku dla małych i średnich firm. To wyjątkowa aplikacja nie wymagająca inwestycji w dodatkowe serwery, charakteryzująca się prostym procesem konfigurowania co zapewnia maksymalne korzyści przy minimalnym nakładzie pracy. 

Istotne zalety tego rozwiązania to m.in.:

Większa funkcjonalność dzięki możliwości elastycznego wyboru typu logowania

Aplikacja ULM udostępnia bogaty wybór typów logowania w celu zapewniania ochrony Twojego urządzenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Wraz ze wzrostem poziomu bezpieczeństwa wrasta również poziom wygody użytkowania i obsługi drukarek. Możliwe proste logowanie przy użyciu karty zbliżeniowej lub przy użyciu obrazu z opcjonalnym kodem PIN dodatkowo chroniącym dostęp do urządzenia jak również do drukowanych dokumentów.

Większa wydajność i wygoda użytkowania

Po zalogowaniu użytkownicy otrzymują dostęp do przestrzeni roboczej z możliwością jej spersonalizowania i dostosowania do indywidualnych wymagań. Często wykonywane zadania np. skanowanie dokumentów do aplikacji biznesowych lub wysyłania zbiorczych wiadomości e-mail, można zarejestrować w postaci przycisków w menu skrótów. Umożliwia to błyskawiczny dostęp do powtarzalnych i skomplikowanych zadań po naciśnięciu jednego przycisku. Zeskanowanie dokumenty można przesyłać do skrzynki pocztowej lub folderu sieciowego zalogowanego użytkownika przy użyciu standardowego pojedynczego przycisku „Mój adres” lub „Moja poczta”. Jednocześnie dzięki funkcji dzięki funkcji bezpiecznego wydruku osobiste zadania użytkownika są oddzielone od wydruków innych osób oraz wstrzymane do czasu podejścia i zwolnienia ich do druku z panelu urządzenia.

Pełna kontrola dostępu do urządzeń

Aplikacja Universal Login Manager chroni urządzenie przed nieupoważnionym dostępem i użyciem, chroniąc tym samym Twoje informacje. Umożliwia szczegółowe zarządzanie dostępem dzięki czemu można ograniczyć dostęp do wybranych funkcji urządzenia takich jak skanowanie, wysyłanie skanów na zewnątrz organizacji bądź też drukowanie i kopiowanie w kolorze. Wszystkie funkcje pozwalają podwyższyć poziom bezpieczeństwa, a także wprowadzić rzeczywistą kontrolę kosztów eksploatacji urządzeń.

Śledzenie użycia urządzenia

Universal Login Manager umożliwia łatwą kontrolę użytkowania z podziałem na określone urządzenia lub użytkowników. Pozwala to na szybką identyfikację obszarów potencjalnych oszczędności. Administratorzy mogą gromadzić statystyki podstawowego użycia (drukowanie, kopiowanie, skanowanie) z jednego lub kilku urządzeń. Koszty wszystkich operacji są dostępne w postaci prostej tabeli dostępnej bezpośrednio w aplikacji.

Szeroki wybór trybów uwierzytelniania zgodnie z potrzebami IT

Aplikacja Universal Login Manager obsługuje funkcję uwierzytelniania na urządzeniu lokalnym, umożliwiającą tworzenie przez administratora kont użytkowników wraz z uprawnieniami za pomocą przeglądarki internetowej. Można je eksportować i replikować na innych urządzeniach. Klienci o bardziej złożonej infrastrukturze IT mogą również zintegrować to rozwiązanie z istniejąca usługą jak np. Active Directory na serwerze z systemem Windows.

UNIFLOW ONLINE

System UniFlow Online to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania drukiem i skanowaniem, które wykorzystuje potencjał chmury. Rozwiązanie to jest niezwykle elastyczne i można je dopasować do potrzeb zarówno małych organizacji jak i dużych korporacji obejmujących jedną lub wiele lokalizacji. Obecnie nie ma obecnie na rynku rozwiązania o tak szerokich możliwościach. Już w ramach podstawowej funkcjonalności systemu otrzymujemy zwiększone bezpieczeństwo urządzeń poprzez kontrolę dostępu do nich poprzez uwierzytelnianie użytkowników, łatwe skanowanie do usług w chmurze i do e-maila, wygodny w obsłudze pulpit oparty na chmurze, umożliwiający śledzenie kosztów, zarządzaniem kosztami i zachowaniem kontroli nad nimi w odniesieniu do danego urządzenia lub użytkownika, scentralizowane konfigurowanie wielu urządzeń i zarządzanie nimi. W ramach rosnących potrzeb organizacji i nowym wymaganiom funkcjonalnym można rozszerzyć zakres działania systemu dzięki elastycznym modułom subskrypcyjnym, wprowadzając możliwość druku z dowolnego urządzenia w tym również z urządzeń przenośnych, zaawansowanego skanowania w chmurze z konwersją dokumentów czy usługą drukowania dla gości itp. Istotne zalety tego rozwiązania to m.in.:

Zwiększenie bezpieczeństwa

W ramach systemu UniFlow Online mamy możliwość zabezpieczenia drukarek przed nieupoważnionym dostępem i użytkowaniem w wielu lokalizacjach, połączenia zaawansowanych zabezpieczeń z komfortem użytkownika dzięki prostym metodom uwierzytelniania przy zwalnianiu zadań druku.

Zwiększenie efektywności

Można tworzyć spersonalizowane systemy pracy np. poprzez jednoprzyciskowe skanowanie do miejsca docelowego w celu zwiększenia wydajności, jest możliwość bezpiecznego wysyłania, edytowania wydawania zadań przy użyciu dowolnego urządzenia.

Platforma oparta na chmurze

UniFlow Online to proste oparte na chmurze rozwiązanie które nie wymaga dodatkowych serwerów druku, w skali całej firmy mamy jedno scentralizowane i zdalnie wdrażane rozwiązanie dzięki któremu mamy zarządzanie oraz sprawowanie kontroli nad urządzeniami i użytkownikami. To również instynktowna i prosta obsługa pulpitu przez przeglądarkę internetową a wartą podkreślenia zaletą jest korzystanie z dynamicznego środowiska, w którym regularnie aktualizowane są funkcje dostępne w ramach subskrypcji przez co nie ma potrzeby angażowania działu IT w rozwiązywanie ew. problemów czy aktualizowania systemu.

Udoskonalona kontrola kosztów

System zapewnia możliwość ograniczenia dostępu użytkowników do różnych funkcji urządzenia w celu zachowania kontroli nad kosztami druku, ograniczenia kosztów dzięki drukowaniu wyłącznie niezbędnych dokumentów w momencie gdy są potrzebne a także większą kontrolę nad kosztami dzięki podstawowym narzędziom do raportowania z podziałem na urządzenia, użytkowników lub poszczególne działy.

UNIFLOW

System UniFlow to zintegrowane rozwiązanie firmy Canon do zarządzania drukowaniem i skanowaniem, które pomoże Państwu zarządzać kosztami związanymi z produkcją dokumentów, zwiększać wydajność pracowników, zmniejszać wpływ na środowisko i uzyskać nowe poziomy bezpieczeństwa dokumentów.

To rozwiązanie jest elastyczne i skalowalne, modułowa architektura umożliwia uwzględnienie Państwa aktualnych potrzeb i rozszerzanie rozwiązania zgodnie z przyszłymi wymaganiami niezależnie od wielkości i branży organizacji. Tak więc niezależnie od tego, czy szukają Państwo praktycznych sposobów na obniżenie kosztów, poprawę zadowolenia użytkowników, zwiększenie bezpieczeństwa informacji poufnych, ograniczenie zużycia papieru lub włączenie urządzeń wielofunkcyjnych do aplikacji biznesowych, mamy dla Państwa rozwiązanie!

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu UniFlow:

 • jedna aplikacja do drukowania, skanowania i zaawansowanego zabezpieczania dokumentów,
 • zmniejszenie niepotrzebnych kosztów dzięki drukowaniu tylko niezbędnych materiałów we właściwym czasie,
 • lepszy wgląd w zachowania użytkowników związane z drukowaniem i kopiowaniem, co zapewnia większą kontrolę,
 • obniżenie kosztów serwisu dzięki jednej aplikacji działającej na serwerze i konsolidacja serwerów druku w różnych lokalizacjach zapewniająca istotne oszczędności,
 • konfiguracja automatycznych reguł przekierowywania zadań druku na najbardziej ekonomiczne drukarki,
 • jeden sterownik dla wszystkich potrzeb drukowania,
 • zadania drukowania podążają za użytkownikiem do dowolnej drukarki w sieci,
 • drukowanie mobilne dla użytkowników wewnętrznych i dla gości bez stwarzania zagrożeń bezpieczeństwa,
 • niższe koszty związane z drukowaniem, ponieważ dział IT jest powiadamiany o ew. problemach,
 • jeden spójny interfejs do bezpiecznego drukowania i rejestrowania dokumentów,
 • dzięki zabezpieczeniom drukowania unikanie sytuacji gdy dokumenty poufne dostają się w niepowołane ręce,
 • umożliwienie użytkownikom mobilnym bezpiecznego drukowania ze smartfonów i tabletów na dowolnej drukarce,
 • brak konieczności otwierania sieci dla gości, aby mogli drukować z urządzeń mobilnych,
 • konfigurowanie obowiązkowych reguł dla użytkowników w ramach wewnętrznych zasad drukowania,
 • monitorowanie zachowań użytkowników dotyczących drukowania przy użyciu raportów,
 • możliwość skonfigurowania automatycznego usuwania niewydrukowanych zadań po określonym czasie,
 • elektroniczne udostępnianie informacji i zmniejszenie zapotrzebowania na papier,
 • lepsza integracja urządzeń wielofunkcyjnych z infrastrukturą IT.
Gotowy do rozpoczęcia projektu?
skontaktuj się z nami!

Każda inwestycja wymaga indywidualnego podejścia. Jeśli chcesz omówić interesujące Cię rozwiązania, skontaktuj się z nami. Chętnie Ci pomożemy!
* wymagane pola

Podobne prace

Uzyskaj darmową wycenę projektu

Wyposażenie sali konferencyjnej co musisz wiedzieć

Wyposażenie sali konferencyjnej – co musisz wiedzieć?

wspólpraca specjalistow AV z LobosLink z architektami

Współpraca specjalistów AV z architektami